17 września 1939, stopklatka z materiałów nakręconych przez ekipę filmową Stefana Starzyńskiego. Fot. „Zaczęło się w Polsce” Wyd. Filmoteka Narodowa

«