Karta wstępu na zawody

http://www.muzeumlotnictwa.pl/index.php/digitalizacja/katalog/1542

«