Grób Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego na Powązkach, fot. Cezary Piwowarski/Wikimedia Commons, CC BY-SA

«