Fotografie uroczystości (Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne, nr 306 z 2 listopada 1925)

«