Artykuł „Kandydaci na >żywe torpedy<", IKC, Nr. 124 z 6 Maja 1939

«