Włoska torpeda typu Maial – sterowana przez człowieka | fot. Edward Derela/Wikimedia Commons

«