Marszałkowska 121 – kolektura Langera – widoczny szyld z napisem 1.000.000 zł. | Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy

«