„Dziś szczęśliwa data, dziś kup los”

Zdjęcie dla kartki: „Dziś szczęśliwa data, dziś kup los” Blur dla zdjęcia do kartki: „Dziś szczęśliwa data, dziś kup los”

Rys. Bronisław Bartel/Biblioteka Cyfrowa UMCS

13 czerwca 1936

Tymi słowami w 1938 r. reklamowała się w prasie codziennej kolektura loterii Wolanowa. Monopol na organizowanie loterii miało Państwo, ale poprzez upoważnione instytucje - jak np. Polski Monopol Loteryjny powołany w 1936 r. - podpisywało z poszczególnymi sprzedawcami umowy na dystrybucję losów. Ci zaś reklamowali się w prasie w najrozmaitszy sposób, czasami ocierając się wręcz o kwestie życia i śmierci! Zapraszamy na przegląd reklam kolektur, opublikowanych w dniu 13 czerwca w latach 30-tych XX w.

Sprzedawcy losów otrzymywali prowizję od sprzedanych losów Loterii Państwowej, tak więc każda z nich starała się przyciągnąć do siebie jak największą liczbę kupujących. Reklamy w prasie bywały lakoniczne: „Nie zwlekaj z kupnem losu u DZIERŻANOWSKIEGO Nowy Świat 64 Filia: Freta 5”, „Kolektura Jadwigi Chlewińskiej Mazowiecka 14 sprzedaje pozostałe szczęśliwe losy do I kl. 36 loterii”, „Graj w szczęśliwej kolekturze „Stój! tu los Twój” Piastuszkiewicz, Warszawa, Zgoda 8”, czy też bardziej rozbudowane informujące, że:
„Wasza kolej szczęścia nadejdzie niezawodnie, gdy pełni nadziei, będziecie wytrwale grać na loterji. Wygrana spadnie na Was, jako nagroda za ufność i cierpliwość. Śpieszcie się z nabyciem szczęśliwego losu w kolekturze A. Wolańska. Centrala Nowy Świat 19 […]”.

Wśród reklam zamieszczonych 13 czerwca 1936 r. zwraca uwagę telegram: „Czekam na Was w kolekturze „Szukasz szczęścia – wstąp na chwilę” – Miljon”, a także kolejny dowód na odmienne niż obecnie traktowanie liczby 13: „W tym szczęśliwym dniu [13 czerwca] kup przeznaczony Ci los w popularnej i niezmiennie szczęśliwej kolekturze „Nadzieja”, Warszawa, ul. Marszałkowska 117, gdzie znajdziesz trzynastki we wszelkich kombinacjach.”

Niejednokrotnie do zakupu losy zachęcał mniej lub bardziej udany wierszyk:
„Co głowa to rozum – powiada przysłowie
A ja mu chętnie w miejscu tym przywtórzę
Lecz ten, moim zdaniem, ma rozum w swej głowie,
Kto los w LANGERA nabył kolekturze.”

Inna reklama tej samej kolektury głosiła iż „Kontakt z całym światem osiągniesz wygrywając na loterji w szczęśliwej kolekturze J. Langera […]” oraz, że w 33 edycji loterii to właśnie w tej kolekturze padła główna wygrana w wysokości miliona złotych.
Niektóre reklamy były dość kontrowersyjne – poruszały kwestie życia i śmierci jak np. opublikowana w 1938 r.:
„Nie strzelaj! Od samobójstwa uratuje Cię los z kolektury J. Haładejowej pod firmą „Szukasz szczęścia – wstąp na chwilę!”
Warszawiacy chętne kupowali losy i liczyli na łut szczęścia – w tej kwestii nic się chyba nie zmieniło – informacje o wielomilionowych kumulacjach także obecnie przyciągają tłumy do punktów sprzedaży losów.

Źródła:
„Kurier Warszawski” numery z 13 czerwca z lat 1930-1938.
Ustawa z 9 lipca 1936 o powołaniu Polskiego Monopolu Loteryjnego

Fotografia:

26-ta Polska Państwowa Loterja Klasowa (1932) - Rys. Bronisław Bartel/Biblioteka Cyfrowa UMCS

Materiały dodatkowe