Biuro Odbudowy Stolicy

Zdjęcie dla kartki: Biuro Odbudowy Stolicy Blur dla zdjęcia do kartki: Biuro Odbudowy Stolicy

Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna

14 lutego 1945

14 lutego 1945 powstało Biuro Odbudowy Stolicy, instytucja powołana w celu odbudowy zniszczonej podczas wojny Warszawy.

Było ono instytucją niejednorodną. Nowa władza traktowała BOS instrumentalnie, jako narzędzie do przebudowy zniszczonej Warszawy w miasto socjalistyczne na wzór sowiecki. Pogotowie budowlane BOS-u podejmowało kontrowersyjne decyzje o rozbiórce murów dziesiątków XIX-wiecznych kamienic, także tych już odbudowywanych, często po to, by uniemożliwić powrót do nich prywatnych właścicieli. (…) Z drugiej jednak strony, w ramach BOS-u tacy zapaleńcy jak prof. Jan Zachwatowicz czynili wszystko, by uratować jak najwięcej z dziedzictwa narodowego zniszczonego w czasie wojny. To ich dzieło złamało obowiązujące wcześniej reguły i to ono zostało tak wysoko ocenione po latach.
Siedziba Biura znajdowała się przy ulicy Chocimskiej 33.

Kronika Filmowa 8-9/1946: Konferencja w Biurze Odbudowy Stolicy

Zobacz więcej materiałów Polskiej Kroniki Filmowej na stronie Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej.

Źródło tekstu:
Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz, Budujemy nowy dom. Odbudowa Warszawy w latach 1945–1952, Wyd. DSH, Warszawa 2012.

Mapa

Fotografia:

Pracownicy Biura Odbudowy Stolicy w pracowni Sródmieście. Od lewej inżynierowie: Skibniewski, Jankowski, Dziewulski, Piotrowski, Kokozow, Marczewski, Wasilewski i Iskierka - Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna

Materiały dodatkowe