Ukończenie budowy al. Niepodległości

Zdjęcie dla kartki: Ukończenie budowy al. Niepodległości Blur dla zdjęcia do kartki: Ukończenie budowy al. Niepodległości

Fot. POLONA

24 listopada 1936

Budowa al. Niepodległości przez Pole Mokotowskie była zaczątkiem budowy trasy N-S mającej docelowo połączyć Mokotów z Bielanami. Ambitny przedwojenny plan udało się w całości zrealizować dopiero po 1945 r.

Aleja Niepodległości została zaprojektowana jako fragment ciągu komunikacyjnego północ-południe umożliwiającego z jednej strony wygodny przejazd przez Warszawę, a z drugiej łączącego ościenne dzielnice ze Śródmieściem. Powstała w poprzek Pola Mokotowskiego, w miejscu zlikwidowanego lotniska. Jej częścią stała się ulica Topolowa, będąca przedłużeniem ul. Chałubińskiego, oraz ul. Włodarzewska, biegnąca przez Mokotów.

Prasa ogłaszając w dniu 24 listopada 1936 r. zakończenie prac przy budowie ulicy, informowała również, że powstały odcinek pomiędzy ul. Batorego a 6-ego Sierpnia (czyli Nowowiejską), o długości 1,1 km i szerokości 8 metrów, został w całości wyłożony kostką brukową na fundamencie betonowym, a także że budowie drogi towarzyszyło położenie rur wodociągowych, kanalizacji oraz elektryczności.

Ulica miała stać się jedną z głównych ulic przechodzących prze projektowaną dzielnicę im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybuch II wojny światowej pokrzyżował jednak te plany i z licznych budynków planowanych przy nowej arterii, przed wrześniem 1939 r. udało się wznieść tylko jeden – siedzibę Urzędu Patentowego. Po wojnie zdecydowano się przekształcić znaczną część Pola Mokotowskiego w tereny rekreacyjne. Spektakularnymi wyjątkami są dwa budynki, które powstały przy Al. Niepodległości – siedziba Głównego Urzędu Statystycznego oraz gmach Biblioteki Narodowej.

Paradoksalnie tylko dzięki znacznym zniszczeniom miasta w czasie wojny, w tym przeprowadzanym przez Niemców wyburzeniom na obszarze byłego getta, udało się zbudować północny odcinek planowanej przed wojną trasy N-S. Pomiędzy Al. Jerozolimskimi a obecnym rondem Zgrupowania AK „Radosław”, poprowadzono szeroką ulicę J. Marchlewskiego (obecnie al. Jana Pawła II).

Mapa

Fotografia:

Fragment 'Planu sieci tramwajów i autobusów m. st. Warszawy' - Fot. POLONA