WSM buduje pierwszy powojenny blok

Zdjęcie dla kartki: WSM buduje pierwszy powojenny blok Blur dla zdjęcia do kartki: WSM buduje pierwszy powojenny blok

Źródło: Fot. PAP/Jerzy Baranowski

11 kwietnia 1947

Na początku kwietnia 1947 roku do bloków XI Kolonii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaczęli się wprowadzać nowi lokatorzy. Był to pierwszy nowy budynek na mapie odbudowującej się Warszawy. Jego budowa została ukończona w marcu 1947 roku u zbiegu ul. Stołecznej (obecnie ul. Popiełuszki) i Sarbiewskiego.

We własnym periodyku zarząd spółdzielni chwalił się zakończeniem budowy i zapowiadała nagrody:
Odstępując od przyjętego w takich okolicznościach zwy­czaju "oblewania" nowego domu, Zarząd W.S.M. postanowił w inny sposób uczcić tę okoliczność. Spośród wykończonych 91 mieszkań decyzją Zarządu z dn. 31 marca br. 2 mieszkania zostały przyznane dla 2 najbardziej potrzebujących robotników, zatrudnionych przy budowie. Po­za tym przeznaczono Radzie Zakładowej S.P.B. 150.000 zł na akcję wczasów dla pracowników oraz 150.000 Związkowi Zawodowemu Pracowników Budowlanych na poprawę warunków pracowników budowlanych, zamieszkałych w W.S.M.

Warto przypomnieć, że jednym z założycieli WSM był Bolesław Bierut, przed wojną niezwykle aktywny działacz Komunistycznej Partii Polski. Po wojnie żywo interesował się budowami prowadzonymi przez Spółdzielnię, państwowi dostojnicy mieli w zwyczaju wizytować place budowy WSM-u przy asyście fotoreporterów CAFu i kamer Polskiej Kroniki Filmowej (zob. poniższe kroniki). Do członków WSM Bierut wystosował w lutym 1947 roku kurtuazyjny list (napisany odręcznie!) i przedrukowany w lokalnym biuletynie, (załącznik): Jestem wraz z Wami dumny, że skromniutka inicjatywa niewielkiej grupy ludzi (do której i ja miałem zaszczyt należeć) - podjęła przed 25-ciu laty z młodzieńczą wiarą, które obiektywnie nie wróżyły zbyt wielkich nadziei na realizacje tego typu zamierzeń - rozwinęła się szczęśliwie w osiągnięcie o dużym społecznym znaczeniu i rozmiarach.

Kronika 9/1947: Święto WSM. 25-lecie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Zobacz więcej materiałów Polskiej Kroniki Filmowej na stronie Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej.

Mapa

Fotografia:

Nowi lokatorzy wprowadzają się do jednego z bloków XI Kolonii WSM - Źródło: Fot. PAP/Jerzy Baranowski

Materiały dodatkowe