Korczak na Karowej

Zdjęcie dla kartki: Korczak na Karowej Blur dla zdjęcia do kartki: Korczak na Karowej

Fot. Archiwum Państwowe w Warszawie

4 marca 1923

Dokładnie 93 lata temu w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy Karowej 31, Janusz Korczak wygłosił odczyt „Świat wspomnień dziecka”.

Warszawskie Towarzystwo Higieniczne (potem Polskie Towarzystwo Higieniczne) powstało w 1898 r. z inicjatywy grona zapalonych działaczy społecznych, higienistów, pedagogów. Cel był jeden – propagowanie w społeczeństwie zdrowia. W budynku przy Karowej 31 wybudowanym w latach 1913-1915 (stoi do dziś) mieściły się biblioteka z czytelnią, pracownia badań naukowych i praktycznych oraz sala wykładowa. Organizowane były liczne odczyty o bardzo zróżnicowanych tematach m. in. „Religia i moralność w krainie dolara”, „Kobieto, jak długo będziesz niewolnicą mężczyzny” (załączony poniżej), „Pierwsza podróż okrętu szkolnego „Lwów” do Brazylji” czy odczyt Janusza Korczaka. Zaraz po wojnie przez krótki czas w budynku mieścił się areszt bezpieki, do dziś gmach jest siedzibą PTH.

Więcej o historii ulicy Karowej w naszym przewodniku w formie mapy, dostępnym bezpłatnie w recepcji DSH. Zapraszamy do lektury!

Mapa

Fotografia:

Widok ulicy Karowej od strony wiaduktu Markiewicza. Okrągły gmach po lewej stronie to budynek Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Lata 30. XX wieku. - Fot. Archiwum Państwowe w Warszawie

Materiały dodatkowe