Warszawa przyszłości

Zdjęcie dla kartki: Warszawa przyszłości Blur dla zdjęcia do kartki: Warszawa przyszłości

Źródło: Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

28 marca 1936

Tak właśnie jeden z najważniejszych warszawskich prezydentów – Stefan Starzyński – zatytułował nowatorską wystawę, która wskazywała kierunki rozwoju Warszawy w przyszłości. W obszernym katalogu do wystawy prezydent miasta pisał:

Musimy rozpoznać funkcyjne zadania organizmu Warszawy, jako głównego ośrodka na­szego Państwa i jednego z ośrodków Europy, oraz ustalić wynikające stąd prawa i warunki jej rozwoju. Musimy szu­kać dla poszczególnych zagadnień takich łożysk, któreby zgodnie z potrzebami przyszłości, możliwie zmniejszyły rozmiary pola wolnego ścierania się sił, kształtujących miasto. Na takiej tylko podstawie wewnętrznego ładu można zbu­dować harmonijne dzieło przestrzenne, godne nowych cza­sów, które przyjść muszą, a uchronić się od widma miast­ pobojowisk walk gospodarczych i społecznych, które nam pozostawił wiek XIX-ty. Ogromna jest odpowiedzialność tych, którzy formują przyszłość Warszawy. Od dzisiej­szych postanowień zależy w wielkiej mierze zdrowie fi­zyczne, społeczne i estetyczne przyszłych obywateli, za­leży zdolność miasta do pełnienia jego naturalnych zadań gospodarczych i administracyjnych. […] Chcemy poprzez tę wystawę zmobilizować wszystkie siły twórcze, które przyczynić się mogą do właściwego rozwoju Warszawy tak, aby stolica stała się nie tylko ukochaną przez wszystkich ale prawdziwie piękną stolicą Polski.

Ciekawostką było uwzględnienie w planie budowy metra oraz monumentalnej Dzielnicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (w miejscu Pól Mokotowskich), która – słowami Starzyńskiego – miała „stano­wić symbol ładu i porządku zaprowadzonego przez rządy Marszałka”. Wojna przerwała plany rozbudowy, nigdy już do nich nie wrócono.

Źródło:
Warszawa przyszłości, red. Stefan Starzyński, Warszawa 1936.

Mapa

Fotografia:

Otwarcie wystawy "Warszawa przyszłości" w Muzeum Narodowym w Warszawie - Źródło: Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego

Materiały dodatkowe