Premiera filmu "Dorożkarz 13"

Zdjęcie dla kartki: Premiera filmu Blur dla zdjęcia do kartki: Premiera filmu

Fot. Jerzy Gaus/Fototeka Filmoteki Narodowej

20 kwietnia 1937

Tego dnia miała miejsce uroczysta premiera komedii sytuacyjnej "Dorożkarz 13" w reżyserii Marian Czauskiego z dialogami samego Stefana "Wiecha" Wiecheckiego. Film zachował się do dnia dzisiejszego, dzięki czemu możemy oglądać sceny kręcone na ulicach Warszawy (w tym sprzed Pałacu Saskiego) oraz posłuchać przedwojennej warszawskiej gwary.

W recenzji filmu czytamy:
Dorożkarz Nr. 13 jest sfilmowa­nym felietonem Wiecha. Ożyły na ekra­nie popularne, tak dobrze nam znane postacie z warszawskich przedmieść. Wiech - to Gomulicki na wesoło. W jego bohaterach - mimo umyślnych przejaskrawień i groteski - poznajemy prawdziwych ludzi i prawdziwych pod­sądnych z sal sądów grodzkich. Najlepsze w tym filmie są dialogi, które opracował właśnie Wiech. Sielański w roli tytułowej raz jesz­cze sprezentował się Jako pierwszorzę­dny aktor komediowy. Przezabawnego zazwyczaj Grabowskiego ukryto tym razem - nie wiadomo dla czego - w cieniu. W rolach kobiecych z tła sza­blonu wydostała się jedynie Ćwikliń­ska. Szkoda, że Cybulskiemu i Skonie­cznemu dano tylko większe epizody.
W rezultacie - film dość miły i zabawny.

Źródło:
Kino: tygodnik ilustrowany, nr 18 z 2 maja 1937.

Fotografia:

Na fotografii aktorzy Stanisław Sielański i Władysław Grabowski - Fot. Jerzy Gaus/Fototeka Filmoteki Narodowej