Ostatni warszawski trolejbus

Zdjęcie dla kartki: Ostatni warszawski trolejbus Blur dla zdjęcia do kartki: Ostatni warszawski trolejbus

http://omni-bus.eu/

31 sierpnia 1995

Tego dnia wyjechał po raz ostatni na linii Warszawa-Piaseczno ostatni w historii warszawskiej komunikacji trolejbus. Zakończyła się w ten sposób blisko pięćdziesięcioletnia przygoda warszawiaków z "trajlusiami", jak je powszechnie nazywano.

Linia do Piaseczna była pierwszym etapem planowanej obwodnicy trolejbusowej, której pozostałe trzy "boki" stanowiły trasy: Piaseczno - Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna - Wilanów, Wilanów - Wilanowska. Cała sieć, według pierwotnych zamierzeń, miała służyć przede wszystkim jako ekologiczna komunikacja w rejonie Konstancina, natomiast jako pierwszy etap wybudowano łącznicę Warszawy z rozbudowującym się przemysłowo Piasecznem, i tak już zostało. Budowę rozpoczęto już w roku 1977, czyli jeszcze w schyłkowym okresie "gierkowskiego sukcesu".

W latach 1990-1995 na trasie do Piaseczna kursowały również trolejbusy nocne, oznaczone numerem "651". Kursowanie tej linii tłumaczono, w zależności od źródeł, różnie, głownie jako (jakżeby inaczej) polepszenie komunikacji miasta z przedmieściami, ale też jako pochodną kursów technologicznych, zapewniających utrzymanie czynnej sieci przez 24 godziny (co miało duże znaczenie podczas mroźnych wówczas zim). Pod koniec jednak stan techniczny taboru był na tyle opłakany, że część kursów (przede wszystkim nocnych) obsługiwały już autobusy.

Podstawowym taborem dla linii do Piaseczna były rosyjskie trolejbusy marki ZiU 9. Pierwsza transza tych pojazdów została przekazana w roku 1982, lecz z racji opóźnień w budowie warszawskiej sieci zostały przekazane Lublinowi i otwieranej właśnie sieci w Tychach. Dopiero druga partia ostatecznie zadomowiła się w Warszawie. Potem zaś, paradoksalnie dzięki kryzysowi i temu, że w rozliczeniach Wielki Brat stosował dość "twarde", niemal kapitalistyczne metody negocjacji, na ulice Warszawy zaczęły wyjeżdżać pojazdy krajowej produkcji, które stanowiły w późniejszym czasie podstawę dla współczesnych polskich konstrukcji trolejbusowych.

Przez pięć miesięcy roku 1995 trolejbusem można było dojechać do metra. Tyle trwało współistnienie pierwszej linii metra (otwartej 07.04.1995) z ostatnią warszawską linią trolejbusową.

Tekst przygotował Daniel Nalazek
http://www.trasbus.com/

Fotografia:

ZIU9UP T036 51 Puławska lata 80. - http://omni-bus.eu/

Materiały dodatkowe