Powstanie Muzeum Karykatury

Zdjęcie dla kartki: Powstanie Muzeum Karykatury Blur dla zdjęcia do kartki: Powstanie Muzeum Karykatury

Fot. Muzeum Karykatury w Warszawie

15 września 1978

15 września 1978 z inicjatywy znanego rysownika Eryka Lipińskiego utworzono jedno z najbardziej niezwykłych (również w skali światowej) muzeów - Muzeum Karykatury.

Muzeum początkowo powstało jako oddział Muzeum Literatury. Od początku spiritus movens nowego muzeum był Eryk Lipiński, rysownik, satyryk, kolekcjoner dorobku polskich karykaturzystów. On też był pierwszym dyrektorem muzeum i wniósł do niego lwią cześć zbiorów. Początkowo muzeum funkcjonowało bez stałej siedziby, zbiory przechowywano w Domu Handlowym Braci Jabłkowskich na Brackiej. Dopiero na początku lat 80. rozpoczęto starania o pozyskanie budynku dawnej śniadalni (oranżerii) Pałacu Prymasowskiego przy ulicy Koziej 11, wówczas budynek był właściwie bezpański i służył za graciarnię. Gdy już udało się zdobyć siedzibę i się w niej rozgościć można było zaprosić gości na pierwszą wystawę: Najlepsze prace w zbiorach Muzeum Karykatury, którą otworzono 27 października 1983 roku (zaproszenie na zdjęciu głównym).

Eryk Lipiński zmarł w roku 1991, jednak nie zabrakło chętnych do kontynuowania jego dzieła.

Mimo małej siedziby Muzeum działa bardzo prężnie: posiada w zbiorach ponad 18 tysięcy obiektów, zorganizowało do dziś ponad 300 wystaw we własnej siedzibie i 200 wystaw w kraju i za granicą. Poza tym Muzeum prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną, organizuje spotkania popularyzatorskie oraz udostępnia zbiory innym instytucjom.

Źródła:
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Mapa

Fotografia:

Plakat autorstwa Andrzeja Kota zapraszający na pierwszą wystawę Muzeum Karykatury (27.10.1983) - Fot. Muzeum Karykatury w Warszawie

Materiały dodatkowe