Z doniesień prasowych z 18 lutego 1906

Zdjęcie dla kartki: Z doniesień prasowych z 18 lutego 1906 Blur dla zdjęcia do kartki: Z doniesień prasowych z 18 lutego 1906

Źródło: Wikipedia, domena publiczna

18 lutego 1906

Budżet synagogi postępowej w Warszawie na Tłomackiem, wykazuje znaczny niedobór, wynikły stąd, że osoby, które odnajmują tam miejsca numerowane, przestały teraz płacić z przyczyny przesilenia ogólnego. Poza tym wiele osób wypisało się z grona uczestników. Uchwalona w tym celu komisya uchwaliła podwyższyć ceny miejsc w synagodze, ażeby w ten sposób wyrównać niedobór.

Źródło:
Nowa Gazeta poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, nr 83 z 18.02.1906

Synagoga przy Tłomackiem 7 (obecnie znajduje się w tym miejscu Błękitny Wieżowiec) powstała w 1878 i była największą synagogą w Warszawie. 16 maja 1943 została wysadzona przez Niemców.

Mapa

Fotografia:

Synagoga na Tłomackiem, widok od strony Tłomackiego - Źródło: Wikipedia, domena publiczna