Cykliści na Dynasach

Zdjęcie dla kartki: Cykliści na Dynasach Blur dla zdjęcia do kartki: Cykliści na Dynasach

Źródło: http://humus.livejournal.com/

6 kwietnia 1886

Sprowadzenie na początku lat 70. XIX w. do Warszawy angielskich bicykli „z gumowemi obręczami” oraz prezentacja „jazdy na tego rodzaju stalowych rumakach” wzbudziło wśród mieszkańców zainteresowanie nowym sportem.

Wśród zwolenników był m.in. hrabia Edward Chrapowicki, który 6 kwietnia 1886 r. zorganizował spotkanie, na którym przedstawił projekt założenia Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów - jednogłośnie zaaprobowany przez zgromadzonych. Tydzień później zatwierdzono statut Towarzystwa, oraz wybrano pierwsze władze z hrabią Augustem Potockim, jako prezesem.

Pierwsza siedziba Towarzystwa wraz z torem do jazdy powstała przy ul. Marszałkowskiej, na placu pomiędzy ul. Koszykową a ówczesną ul. Kaliksta (obecnie ul. Śniadeckich). Już w czerwcu 1886 r. zostały na Polu Mokotowskim zorganizowane pierwsze wyścigi na bicyklach, tricyklach i innych rodzajach rowerów. Towarzystwo organizowało także wycieczki poza miasto dla swoich członków, a niektórzy z nich bili rekordy odległości jadąc do Krakowa (w 1887), do Wiednia (w 1888 r.), do Wrocławia (w 1888 r.) czy też do Petersburga (w 1889 r.). Warto dodać, że wśród członków honorowych Towarzystwa znajdowali się Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz!

W 1892 r. została oddana do użytku nowa siedziba Towarzystwa na Dynasach, przy ul. Oboźnej. Istotnym jej elementem był duży tor kolarski obiegający sadzawkę, która w zimie była przekształcana w lodowisko. Powyżej, na skarpie wiślanej zbudowano pałacyk Towarzystwa (według projektu Stefana Szyllera) oraz bliżej ul. Oboźnej gmach Panoramy Tatr. Tak zagospodarowane Dynasy stały się jednym z bardziej urokliwych zakątków Warszawy, co widać na załączonej pocztówce.

Źródła:
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Cyklistów w Warszawie za rok 1889 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
Cyklista: z powodu otwarcia nowego toru cyklowego na „Dynasach” z kalendarzem na rok 1893, Warszawa 1892.
Oficjalna strona Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów
Cykliści. Sympatycy pasjonaci mistrzowie 1886-1939, oprac. Joanna Łuba-Wróblewska, Wyd. DSH/KARTA, Warszawa 2010.

Mapa

Fotografia:

Siedziba WTC na Dynasach - Źródło: http://humus.livejournal.com/

Materiały dodatkowe