Centrum Zdrowia Dziecka przyjmuje pierwszych małych pacjentów

Zdjęcie dla kartki: Centrum Zdrowia Dziecka przyjmuje pierwszych małych pacjentów Blur dla zdjęcia do kartki: Centrum Zdrowia Dziecka przyjmuje pierwszych małych pacjentów

Fot. Grażyna Rutowska/NAC

15 października 1977

15 października 1977 w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu przyjęto 40 pierwszych pacjentów. Co prawda, budowa monumentalnego kompleksu szpitalnego jeszcze wówczas trwała, lecz nie przeszkadzało to w przyjęciu małych pacjentów.

Już od poł. lat 60. społecznicy (przede wszystkim Ewa Szelburg-Zarembina i Seweryna Szmaglewska) apelowali o oddanie hołdu dzieciom, które cierpiały w czasie ostatniej wojny. Podkreślano, że nie chodzi o kolejny pomnik, ale o materialny wyraz troski o najmłodszych. Na apel budowy odpowiedziała instytucja raczej nieznana z tego typu realizacji: Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. Specyficzny inwestor sprawił, że Centrum oficjalnie nosi też nietypową nazwę: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, na tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę szpitala wyryto zaś słowa:
Centrum Zdrowia Dziecka - Pomnik Szpital - Wzniesiony z inicjatywy Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa ze środków ofiarowanych przez polskie społeczeństwo i społeczeństwa narodów wszystkich kontynentów dla uczczenia pamięci dzieci świata, które straciły życie w wojnie 1939-1945 r.

Budowę szpitala-pomnika sfinansowano nie tylko poprzez środki państwowe, ale też dzięki szerokiej akcji społecznej, zbiórce pieniędzy w kraju, za granicą, wśród Polonii. Dopiero 30 grudnia 1979 zakończył się II etap budowy CZD, całość prac zakończono dopiero w 1991 roku.

Szpital stał się - i jest do dzisiaj - największą i najnowocześniejszą placówką pediatryczną w kraju. W ciągu pierwszych 5 lat działalności CZD przyjęto 144 808 pacjentów. Pierwszą dyrektorką Centrum była prof. Maria Goncerzewicz (od 1976 do 1990 roku).

Niestety, w ostatnich latach CZD przeżywa bardzo ciężkie kłopoty finansowe, z powodu których trzeba było zamknąć część oddziałów. Sytuację udało się ustabilizować, lecz przyszłość tej niezwykle zasłużonej placówki jest nadal niepewna.

Kronika Filmowa 47B/1974: Inwestycje dla zdrowia

Kronika Filmowa 23B/1978: Order Uśmiechu


Zobacz więcej materiałów Polskiej Kroniki Filmowej na stronie Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej.

Mapa

Fotografia:

Pomnik – Szpital Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Pielęgniarka bada dziewczynkę, 1978/08/29 - Fot. Grażyna Rutowska/NAC

Materiały dodatkowe